Mte ped sebou jeden z nejspolehlivjch test inteligence, kter byl poprv pouit bhem II. svtov vlky pi tdn zjemc o vojenskou slubu. Pro vysokou spolehlivost, pesnost a jednoduchost se brzy rozil po celm svt a uplatuje se dodnes. Tento test m pedevm vrozenou inteligenci a vsledn IQ je mlo ovlivnn schopnostmi a dovednostmi, kter jsme si osvojili vchovou a vzdlnm. Test je uren vem vkovm skupinm a je upraven do podoby obrzk, aby jej mohly eit i dti.

Jak postupovat pi een a hodnocen testu
Jestlie chcete zjistit svj vrozen IQ co nejpesnji a nejobjektivnji, dodrujte pesn nsledujc postup. Nezanejte s eenm testu, dokud vm vechny pokyny nebudou zcela jasn. Test si pedem neprohlejte. Vsledky testu nesmte zobrazit, dokud nevyete vechny zadan koly. een testu nen asov ohranieno, i kdy by nemlo trvat dle ne 30-40 minut. Pokud jej nkdo vye v krat dob, nem tento fakt podstatnj vliv na celkov vsledek. Proto radji ppadnou asovou rezervu vyuijte k pezkoumn svch een.
Nejvhodnj doba pro een je v dopolednch hodinch, ideln je plnn kol o samot.
Cel test se skld z 60 kol oslovanch vzestupn od 1 do 60. Jejich obtnost a sloitost postupn vzrst.
kol . 1 je tzv. "zahvac". Obrzek vlevo pedstavuje jaksi pole, ze kterho je vyat obdlnkov vez. Na prav stran je umstno est vez, oznaench sly, z nich pouze jeden me bt uznn za chybjc st obrazce vlevo. Na prvn pohled je zejm, e do volnho vezu pat vez oznaen slem 2. Oznate tedy sprvnou odpov zatrenm slice 2 pod levm obrzkem.
Pomoc naviganch tlatek pod levm obrzkem projdte vech 60 kol. Ke kadmu kolu existuje prv a pouze jedno sprvn een. Pokud se vm bude nkter zdt neeiteln, jdte dle a pozdji se k nmu vrate.
Po vyeen vech kol vyplte v vk do polka vlevo dole a stisknte tlatko Vsledek. Zobraz se okno s vyhodnocenm vaeho testu.

Dvujte si !
START
Copyright SB Brno On Line