Seznamte se se zkladnmi rysy sv osobnosti, kter ped ptadvaceti stoletmi objevil Hippokrates - jste sangvinik, melancholik, cholerik nebo flegmatik? Nikdo nen stoprocentn nositelem jen jednoho z tchto rys - vsledek testu vm odhal vae hlavn siln a slab strnky.

Jak v testu postupovat
Test m dv sti, prvn je zamena na vae siln strnky, druh na vae slab strnky. Na kadm dku muste vybrat a oznait jednu ze ty vlastnost, kter je vm nejbli. Pro pesnj pochopen vznamu jednotlivch slov doporuujeme pout npovdu (tlatko s otaznkem na kadm dku). Po vyplnn vech dk obou st stisknte tlatko Vsledek.

START
Dkujeme za pipomnky a nmty zaslan na nai e-mailovou schrnku
Copyright SB Brno On Line